Ewangelizacja jest największym i najbardziej porywającym wezwaniem, wobec którego Kościół staje  od początku swego istnienia. Rzeczywistym źródłem tego wezwania są nie tylko różne sytuacje społeczne i kulturowe, z jakimi styka się on w dziejach, ile nakaz Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, określający samą rację istnienia Kościoła: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

(Mk 16,15)

 

Jednakże moment historyczny, który obecnie przeżywamy, a w każdym razie przeżywają go liczne narody, stanowi wielkie wezwanie do „nowej ewangelizacji”, to znaczy do głoszenia Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi  być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”.

Jan Paweł II, Veritatis Splendor, nr 106.

 

Współpraca dzieci na polu ewangelizacji jest nie do zastąpienia w naszym świecie. Kościół wiąże głębokie nadzieje z możliwością zmienienia świata przez  dzieci. Wierzy on, że dzieci nie poddadzą się biernie warunkom  społecznym, w jakich żyją, ale że potrafią one wypełnić teraźniejszość całą miarą, którą Bóg złożył w ich duszach.

 

Jan Paweł II

 

Cele Koła Misyjnego:

 • poznawanie Orędzi papieskich,
 • poznawanie pracy misjonarzy i terenów misyjnych,
 • pielęgnowanie i troska o misję Kościoła ”Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”,
 • uczenie otwartości i bezinteresowności – być darem z siebie dla innych,
 • zaszczepienie solidarności pomiędzy dziećmi różnych kontynentów,
 • rozwijanie wyobraźni dzieci i ich wrażliwości,
 • kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie,
 • aktywny udział uczniów w życiu parafii,
 • wpływanie przez przekazywane treści na rozwój kultury i obyczaju,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań oraz twórczego myślenia,
 • wrażanie uczniów do aktywności artystycznej.

 

Zadania Koła Misyjnego:

 • budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród dzieci,
 • włączenie się w konkretną działalność misyjną Kościoła,
 • poznawanie  i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok,
 • poznawanie krajów misyjnych (historia, geografia, przyroda, wiara, Kościół),
 • zdobywanie sprawności Misjonarza: Ameryki, Azji i Oceanii, Afryki, Europy,
 • nawiązywanie kontaktów z misjonarzami,
 • modlitwa  za misjonarzy i o rozwój  misji,
 • poszukiwanie wśród misjonarzy wzorców do naśladowania,
 • pozyskiwanie funduszy (zbiórki, loteria fantowa, kiermasz kartek) na pomoc materialną na rzecz misji i na programy misyjne,
 • stwarzanie  okazji do działań  i współpracy w grupie rówieśniczej,
 • integracja grupy rówieśniczej.

 

 

 

Zapraszamy do nas! Spotkania w każdą sobotę o godz. 12.30 w sali kominkowej!

 

 

Modlitwa Misyjna dzieci

Panie Jezu,

Pragnę zostać pomocnikiem misjonarzy

I nieść pomoc duchową i materialną

Dzieciom z krajów misyjnych:

Dzieciom, które Cię nie znają,

Dzieciom bezdomnym i opuszczonym

Dzieciom cierpiącym głód

I pozbawionym wszelkiej opieki lekarskiej.

Ofiaruję Ci za nie codzienną modlitwę, pracę,

Naukę i dobre uczynki,

A także ofiarę z drobnych wyrzeczeń

- na chleb dla głodnych

Lekarstwa dla chorych.

Naukę i katechezę dla wszystkich,

Na wielką radość zjednoczenia z Tobą,

Panie Jezu. Amen.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry