W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pokuty i pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna utrzymuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych. Wszyscy uczestnicy nabożeństw w Bazylice katedralnej i kościele Bożego Ciała są zobowiązani do zasłaniania twarzy maseczką.   

Trwa Wielki Post. Kościół Święty przypomina: wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni okresu postu i pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.
Czynami pokutnymi są:
– modlitwa
– jałmużna
– uczynki pobożności i miłości
– umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków
– wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.
Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i środę popielcową. Post obowiązuje w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje w czasie Wielkiego Postu.

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne.

Gorzkie Żale o godz. 15.00.
Za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny. Gorzkie Żale:
– z udziałem dzieci w niedzielę o godz. 11.40
– z udziałem młodzieży o godz. 13.10.

W środę o godz. 17.30 w kościele Bożego Ciała wspólna modlitwa różańcowa przed Mszą św. wieczorną i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek, 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu w Kościele obchodzimy Dzień Życia oraz Dzieła duchowej adopcji. Jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej z dwudziestu Tajemnic Różańca oraz modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Można także dołączyć dowolnie wybrane praktyki np. częstszą Spowiedź i Komunię św., adorację Najświętszego Sakramentu czy pomoc osobom potrzebującym.
Na Mszy św. o godz. 18.00 w Bazylice katedralnej będziemy mogli podjąć Duchową Adopcję. Osoby, które pragną podjąć duchową adopcję prosimy o przyniesienie świec.
Tego dnia przypada 29. rocznica zmiany nazwy i reorganizacji Diecezji (1992).

W piątek Droga Krzyżowa w kościele Bożego Ciała:
– z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym do klas III o godz. 16.00,
– z udziałem dzieci starszych o godz. 17.00,
– z udziałem dorosłych o godz. 18.00,
– o godz. 19.00 Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży.

W przyszłą niedzielę (28 marca), Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św.
Dodatkowa Msza św. w Bazylice katedralnej o godz. 18.00. Do udziału we Mszy św. zapraszamy młodzież naszej parafii.

Transmisje nabożeństw z kościoła Bożego Ciała na naszej stronie parafialnej www.parafia-pelplin.pl:
– w każdą niedzielę o godz. 18.00 – Msza św. dla chorych,
– w każdy piątek Droga Krzyżowa o godz. 18.00 w łączności ze Mszą św. wieczorną.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu w kościele Bożego Ciała od godz. 8.30 do 17.00.

ks. Tadeusz Brzeziński
Proboszcz parafii katedralnej

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry