W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.

Dzisiaj o godz. 15.00 procesja z modlitwami za zmarłych na cmentarzu parafialnym pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.
Homilię na zakończenie procesji wygłosi ks. Wojciech Niemczewski. Po procesji Msza św. w Bazylice katedralnej.
O godz. 17.30 w kościele Bożego Ciała „Zdrowaśki” za naszych zmarłych i Msza św. wieczorna.

W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Dzisiaj o godz. 10.00 Msza św. w Bazylice katedralnej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Pomocniczego Wiesława Śmigla.
Podczas Mszy św. nastąpi obrzęd „ad missio”, czyli przedstawienie Księdzu Biskupowi kleryków przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu.
Pobłogosławi również kleryków z roku III z okazji przywdziania sutanny.
Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy we Mszy św. o godz. 13.30.
Trwa Studium Małżeńskie przygotowujące młodych do sakramentalnego związku małżeńskiego. Do udziału w spotkaniach są zobowiązani wszyscy, którzy w przyszłym roku pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Od dzisiejszej niedzieli do 24 października trwać będzie tydzień misyjny pod hasłem: „Od nawrócenia do misji”. Z tematyką hasła zapoznamy się na katechezach oraz podczas homilii Mszy św.
Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy we Mszy św. o godz. 13.30.
Trwa Studium Małżeńskie przygotowujące młodych do sakramentalnego związku małżeńskiego. Do udziału w spotkaniach są zobowiązani wszyscy, którzy w przyszłym roku pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.

Dzisiaj (11 października) w całej Polsce obchodzimy XV Dzień Papieski, upłynie on pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.
Podczas Dnia Papieskiego młodzież z Wolontariatu przed Bazyliką katedralną zbierać będzie do puszek ofiary na fundusz pomocy stypendialnej dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni.
Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy we Mszy św. o godz. 13.30.
Trwa Studium Małżeńskie przygotowujące młodych do sakramentalnego związku małżeńskiego. Do udziału w spotkaniach są zobowiązani wszyscy, którzy w przyszłym roku pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry