11 lutego, już po raz 29. obchodzimy w Kościele Światowy Dzień Chorego. Z tej racji ks. Proboszcz sprawował uroczystą Msze świętą w kaplicy św. Józefa za wszystkich chorych i cierpiących, a także udzielił namaszczenia chorych. Przypominamy, że w naszej parafii dzień chorego planujemy uroczyście obchodzić 03 maja. Uzdrowienie chorych, módl się za nami! 
Galeria zdjęć »

02 lutego w Liturgii Kościoła obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Podczas każdej Mszy świętej, miało miejsce poświęcenie gromnic. Szczególnie uroczysty charakter miało to miejsce na Mszy świętej o godz. 17.00, gdzie ks. Proboszcz pobłogosławił świece dzieciom, które w tym roku po raz pierwszy przystąpią do stołu Pańskiego. 
Galeria zdjęć »

01 lutego, Ks. Proboszcz na zaproszenie Pani Emilii Rzenieckiej, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie udał się z Błogosławieństwem kolędowym do wszystkich mieszkańców naszego DPS, prosząc w sposób szczególny o Bożą opiekę na każdy dzień i łaskę zdrowia dla wszystkich domowników jaki i całego personelu.  Galeria zdjęć »

W środę 27 stycznia, Ksiądz Proboszcz na zaproszenie dyrekcji, udał się z wizytą duszpasterską do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pelplinie. Oczywiście uwzględniając obostrzenia sanitarne, był to piękny czas na śpiewanie kolęd, a także poprzez modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, modliliśmy się o zdrowie dla wszystkich pracowników i uczniów. 

Galeria zdjęć »

 W styczniu w dni powszednie kolędujemy od godz. 15.00, natomiast w sobotę i niedzielę od godz. 13.00. 

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE KOLĘDY

1. Czas pandemii wymaga, aby każdy z nas miał jak najbardziej ułatwiony dostęp

do tak potrzebnych duchowo sakramentów i sakramentaliów oraz aby

duszpasterze towarzyszyli wiernym w trudnej sytuacji swoją modlitwą i

obecnością. Należy jednak zachować wszelkie wskazania służb sanitarnych,

aby nie narażać na niebezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego.

2. Dnia 10 grudnia 2020 r. Księża Biskupi przeprowadzili konsultacje

z dekanalnymi ojcami duchownymi, którzy wyrazili stanowisko zarówno

własne jak i kapłanów z dekanatów na temat formy kolędowania w styczniu

2021 r. Wcześniej zasięgnięto również opinii wiernych świeckich (…).

3. Wizyta duszpasterska musi odbyć się z zachowaniem wszystkich zasad

bezpieczeństwa sanitarnego. Parafian odwiedza sam duszpasterz bez

towarzyszenia zwyczajowo innych osób, mając usta i nos zakryte maseczką,

która również byłaby wskazana u przyjmujących kolędę.

W czwartek, 14 stycznia odbyła się w Bobowie kolęda dekanalna z Ks. Biskupem Ryszardem. Podczas kolędy kapłani otrzymali biskupie Błogosławieństwo, z którym udajemy się do naszych parafian. Naszą modlitwą otoczyliśmy wszystkich wiernych naszej parafii i całego dekanatu. 
Galeria zdjęć »

Każdego 13-stego dnia miesiąca, gromadzimy się w naszym kościółku na apelu fatimskim. W tym miesiącu kolędowy, w sposób szczególny pragnęliśmy otoczyć modlitwą wszystkie rodziny w naszej parafii, prosząc o Boże Błogosławieństwo w tym nowym roku 2021. 
Galeria zdjęć »

06 stycznia, w Liturgii Kościoła obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie nazywaną Uroczystością Trzech Króli. Podczas wszystkich Mszy św. błogosławiliśmy kredę i kadzidło. Uroczysta Msza święta, w której przywitaliśmy trzech króli, była sprawowana przez ks. Proboszcza o godz. 12.00. Również wyjątkowy charakter, ta uroczystość miała miejsce w naszym DPS-ie.

Galeria zdjęć »

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl