W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna utrzymuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. W czasie celebracji liturgicznych i poza nimi należy zachowywać zarządzenia władz kościelnych i państwowych. Wszyscy uczestnicy nabożeństw w Bazylice katedralnej i kościele Bożego Ciała są zobowiązani do zasłaniania twarzy maseczką.

Dzisiaj w II Niedzielę Adwentu ofiary zebrane podczas Mszy św. zostaną przekazane na rzecz pomocy materialnej Kościołowi katolickiemu na Wschodzie.

Roraty od poniedziałku do piątku w Bazylice katedralnej o godz. 7.00.
Dzieci do klas trzecich szkoły podstawowej uczestniczą w roratach z lampionami w każdy poniedziałek o godz. 16.30 w Katedrze.

We wtorek (8 grudnia) przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Na Mszy św. o godz. 17.00 w Bazylice Katedralnej pobłogosławimy medaliki dzieciom, które przygotowują się do swojej Pierwszej Komunii Świętej.
Tego dnia przypada ósma rocznica ingresu Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny do Bazyliki katedralnej. Ogarnijmy modlitwami naszego Księdza Biskupa wypraszając Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na długie lata posługi pasterskiej dla Kościoła pelplińskiego.
Dzisiaj Dzień modlitw w intencji Młodzieży Żeńskiej i jej posłannictwa w Kościele i świecie.

W środę o godz. 17.30 w kościele Bożego Ciała wspólna modlitwa różańcowa przed Mszą św. wieczorną i nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek Msza św. o godz. 18.00 za Wyższe Seminarium Duchowne oraz modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.

W sobotę (12 grudnia) Mszę św. o godz. 10.00 będzie sprawował Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.
Podczas Mszy św. nastąpi obrzęd ustanowienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
Wśród kandydatów znajdują się przedstawiciele parafii katedralnej: Wojciech Bobkowski i Tomasz Glock.

W przyszłą niedzielę (13 grudnia) przypada dzień modlitwy za naszą Ojczyznę w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (1981).
O godz. 20.00 Apel Jasnogórski i wspólna modlitwa wieczorna w kościele Bożego Ciała.

Transmisje nabożeństw z kościoła Bożego Ciała na naszej stronie parafialnej www.parafia-pelplin.pl:
– w każdą środę i piątek o godz. 17.30 nabożeństwo różańcowe w łączności ze Mszą św.,
– w każdą niedzielę o godz. 18.00 Msza św. dla chorych.

Intencje mszalne na rok 2021 przyjmujemy w biurze parafialnym.

Caritas Diecezji Pelplińskiej pragnie włączyć się, wzorem lat ubiegłych, w ogólnopolską akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.
Od I Niedzieli Adwentu (29 listopada) rozprowadzać będziemy świece na stół wigilijny:
– duże świece w cenie 15 zł,
– małe świece w cenie 8 zł.
Caritas parafialna rozprowadzać będzie opłatek na stół wigilijny.
Zebrane ofiary przekazane będą w całości na utrzymanie parafialnej świetlicy.
Opłatek wigilijny można nabyć po niedzielnych Mszach św. oraz w biurze parafialnym.

Trwa akcja „Serce pełne dobra miej”.  Wszystkich, którzy pragną przyjść z pomocą na Święta dla najbardziej potrzebujących, prosimy o kontakt w biurze parafialnym lub po Mszach świętych. W okresie Adwentu ofiary na ten cel można składać do skarbonki św. Antoniego (pod chórem).
    
ks. Tadeusz Brzeziński
Proboszcz parafii katedralnej

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry