Projekt „Utworzenie Szlaku  Kościołów Książąt Pomorskich w woj  pomorskim“   realizowany w ramach działania 8.3 osi priorytetowej VIII Konwersja Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.03.00-22-0054/15-00)


 

Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyły firmy:

 

  1. Restauro Sp z o.o.
  2. Konsorcjum:  Maria Potz MOSAICON Sp z o.o.,  Wit Podczerwiński ANTIQUA Konserwacja Dzieł Sztuki
  3. Indygo Marcin Forkiewicz
  4. AB HARTAGE Project Sp. z o.o.

 

Zaproszono do złożenia ofert firmy:

 

  1. Indygo Marcin Forkiewicz
  2. AB HARTAGE Project Sp. z o.o.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry