Słowo "Eucharystia" pochodzi od greckiego słowa "eucharistein". Oznacza ono tyle, co "czynić dziękczynienie".

Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła. Główne części Mszy świętej to:

1. Liturgia Słowa: z czytaniami, homilią i modlitwą wstawienniczą

2. Liturgia Eucharystii: na którą składają się przygotowywanie darów, konsekracja i komunia.

Systematyczne uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej pozwala odnaleźć i zachować swoją tożsamość przez zjednoczenie z Chrystusem we wspólnocie parafialnej.


Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:

1. Dostarczyć "świadectwo chrztu",

2. Uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy III Szkoły Podstawowej, a rodzice na spotkaniach formacyjnych,

3. Zdobyć wiedze konieczną do Sakramentu Pokuty i Eucharystii określoną w "minimum programowym",

4. Uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz. 12:00.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry