Historia scholi parafii katedralnej sięga roku 1970. Została założona przez  ówczesnego wikariusza ks. Jerzego Krygera. Do roku 1983 schola systematycznie uczestniczyła w konkursach scholi liturgicznych i brała czynny udział w życiu parafii, śpiewając podczas nabożeństw i uroczystości. Ks. J. Kryger dbał, aby schola z roku na rok śpiewała jak najpiękniej. Kolejnymi opiekunami scholi byli: ks. Piotr Szamocki, ks. Henryk Szczodrowski, ks. Antoni Nerek.

Od 1992 roku prowadzeniem scholi zajęła się katechetka Sylwia Noch, która przez wiele lat należała do scholi, prowadzonej wówczas  przez ks. J. Krygera. Opiekę duchową sprawowali kolejno wikariusze: ks. Ryszard Konefał,  ks. Krzysztof Gąsecki, ks. Janusz Szulist.  Od tej pory dziewczęta regularnie w wakacje wyjeżdżały na swoje rekolekcje do Topolna. Nikt nie przypuszczał, że ksiądz, który był opiekunem służb liturgicznych w diecezji ( ks. Tadeusz Brzeziński ) i organizuje wakacyjne wyjazdy dla scholi, zostanie później proboszczem w naszej parafii.

Schola oprócz śpiewu podczas nabożeństw znajdowała zawsze czas na budowanie wspólnoty. Był czas na andrzejki, wspólną wigilię, zabawę, ognisko czy też rekolekcje. Co roku swoim śpiewem i rozważaniami  uczciła swoją patronkę św. Cecylię oraz występowała na przeglądach scholi i zespołów dziecięcych w naszej diecezji. Swoim śpiewem uświetniła wiele uroczystości parafialnych i diecezjalnych. Szczególnym wydarzeniem było w 1998 roku zjazd Episkopatu Polski w Pelplinie. Nasza schola zaśpiewała przed nuncjuszem apostolskim ks. Józefem Kowalczykiem oraz w 1999 roku jakże oczekiwany przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do Pelplina. Nasza schola została wyróżniona i wspólnie z innymi zespołami śpiewaczymi przygotowywała się do występu podczas nabożeństwa przed Eucharystią z Janem Pawłem II. Zaśpiewałyśmy wtedy długo przez nas ćwiczone pieśni: „Modlitwa za rodziny”, „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, „Całemu światu głoście”, „Tobie Ojcze”. Najbardziej ze wszystkich naszych sukcesów cieszył się ś.p. proboszcz ks. Tadeusz Borcz.

Od 2001 roku opiekunem duchowym scholi jest ks. Proboszcz Tadeusz Brzeziński. To dzięki niemu schola co roku może wyjeżdżać na obóz parafialny do Garczyna. Dzięki życzliwości i wielkiej otwartości księdza opiekuna, znajdujemy czas nie tylko, aby wspólnie chwalić Boga śpiewem, modlitwą, ale też i zabawą. Lubimy wspólne wyjazdy do kina, aqua parku czy też ognisko. Nie zapominamy o tym, jak powtarza nasz ksiądz proboszcz, że „w każdej chwili jesteśmy dziećmi Bożymi.”

Od czterech lat  schola poszerzyła swoje możliwości i  może pochwalić się nie tylko pięknym śpiewem, ale również grą na instrumentach. Wśród scholistek  wyróżniłyśmy grupę grającą na:  wiolonczeli – Magdalena Szczygeł, skrzypcach – Agnieszka Puchowska, Dagmara Szulkowska oraz na flecie – Magdalena Błędzka. Na pianinie akompaniuje katechetka i opiekunka scholi p. Elżbieta Piontek. Dzięki „grającym” poszerzył się repertuar naszych pieśni. Staramy się aby śpiewanie podczas niedzielnych Eucharystii pomagało innym modlić się razem z nami. Nosimy nazwę „Vocatus Domini” co znaczy „ Wołanie Pana”. Chcemy być blisko Niego, a poprzez śpiew pomagać innym do Niego się zbliżyć.

Cieszymy się bardzo, kiedy podczas nabożeństw czy wspólnych adoracji, słyszymy jak kościół wypełnia się wspólnym śpiewem wszystkich zebranych. Nie zawsze udaje nam się czysto i ładnie zaśpiewać ale jest takie powiedzenie: „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli. A kto fałszuje, ten trzy razy się modli”.

Do zobaczenia w kościele na wspólnym wychwalaniu naszego Stwórcy!

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry