W czerwcu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania,
zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

Dzisiaj przypada Uroczystość Trójcy Najświętszej.
O godz. 10.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 przystąpią po raz pierwszy do Stołu Pańskiego.
Nabożeństwo czerwcowe z udziałem dzieci przyjętych do I Komunii św. oraz ich rodzin o godz. 15.00.
W ciągu tygodnia dzieci w strojach komunijnych uczestniczyć będą we Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym o godz. 17.00.
Do udziału w nabożeństwach zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do I Komunii Świętej i ich rodziny.

W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.
.
Dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.
.
Nabożeństwo majowe w łączności ze Mszą św. wieczorną.

Od 14 do 17 maja przypadają Dni Modlitw o Urodzaje (dawne Dni Krzyżowe). Na Mszy św. o godz. 8.00 modlić się będziemy w tej intencji.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry