ks. Tadeusz Brzeziński1. Ks. Proboszcz Tadeusz Brzeziński

mgr teol., dziekan dekanatu pelplińskiego

kapelan honorowy Jego Świątobliwości

infułat (od 28.01.2011)

urodzony 09.10.1956 roku, święcenia kapłańskie przyjął 17.05.1981 roku

od 2001 roku pełni funkcję Proboszcza Parafii Katedralnej 

2. Ks. Wikariusz Stanisław Mejer

lic. teol.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2016 roku; od 20.08.2023 r. pełni funkcję wikariusza parafii katedralnej. 

3. Ks. Wikariusz Krzysztof Piątek

lic. teol.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku; od 20.08.2020 r. pełni funkcję wikariusza parafii katedralnej. Jest również Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży.

4. Ks. Prof. dr. hab. Janusz Szulist

Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku; pełni posługę duszpasterską w parafii katedralnej.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry