Projekt „Utworzenie Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich w woj pomorskim“ realizowany w ramach działania 8.3 osi priorytetowej VIII Konwersja Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.03.00-22-0054/15-00)


Ogłoszenie o wynikach postępowania na udzielenie zamówienia Nr 1/RPO/12/2018
Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyły firmy:
⦁    Restauro Sp. z o.o.
⦁    Indygo Marcin Forkiewicz
⦁    AB Hartage Project Sp. z o.o.

Zaproszono do złożenia oferty firmy:
⦁    Indygo Marcin Forkiewicz
⦁    AB Hartage Project Sp. z o.o.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry