W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.

Dzisiaj (29 marca), Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.

Msze św. i nabożeństwa od Niedzieli Palmowej do 5 kwietnia w Bazylice katedralnej.
Kiermasz Wielkanocny w krużgankach Katedry od godz. 8.00 do 10.30. Program całego dnia wywieszony w gablocie przed kościołem.
Msza św. z błogosławieństwem palm w Bazylice katedralnej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Pomocniczego Wiesława Śmigla o godz. 10.00. Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św. Palmy będzie można nabyć przed Bazyliką katedralną.
Gorzkie Żale o godz. 15.00 w Bazylice Katedralnej. Za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.

W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.

Trwa czas Wielkiego Postu. Kościół Święty przypomina:

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni okresu postu i pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.

Trwa czas Wielkiego Postu. Kościół Święty przypomina:

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni okresu postu i pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry