W trosce o naszych wiernych transmitujemy dzisiaj Grogi Krzyżowe (16:00 i 18:00) z naszego kościółka. Pragniemy poinformować, że od jutra transmitować będziemy wszystkie Msze św. z kościoła Bożego Ciała.

DROGI KRZYŻOWE z naszego kościółka:

Aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej o godz. 16:00 kliknij

Aby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej I Mszy św. o godz. 18:00 kliknij

Pragniemy poinformować, że w związku z zarządzeniem władz państwowych i naszego Księdza Biskupa od dzisiaj w Mszach Świętych może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Od najbliższej niedzieli wszystkie Msze św. będą odprawiane w kościele Bożego Ciała. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych parafian, w niedzielę zostaną dodatkowo odprawione Msze św. w katedrze: o godz. 10:00 i 12:00.

Apelujemy aby dzieci, młodzież oraz osoby starsze i chore pozostały w domu. Dla nich będą na żywo transmitowane Msze św. za pośrednictwem internetu o godz. 10:00 i 12:00 (z kościoła Bożego Ciała) oraz o godz. 15:00 (z kaplicy Księdza Biskupa):

Aby uczestniczyć w Mszy św. o godz. 15:00 kliknij TUTAJ

Ponadto Msza św. o godz. 10:00 z naszej katedry będzie transmitowana przez nasze diecezjalne Radio Głos.

O godz. 15:00 w kościele Bożego Ciała zostaną odprawione Gorzkie Żale, oczywiście z zachowaniem powyższych zaleceń.

PLAN NIEDZIELNYCH NABOŻEŃSTW:

Msze św. i nabożeństwa w Kościele Bożego Ciała:

7:00

8:30

10:00

12:00

13:30

15:00 - Gorzkie Żale

16:00

18:00

Msze św. w Katedrze:

10:00

12:00

Transmisje Mszy św.:

10:00 - Msza w internecie i na Radio Głos

12:00 - Msza w internecie

15:00 - Msza w internecie

 

 

INFORMACJE
w sprawie transmisji Mszy Świętych

 

Niedziela, 15 marca 2020 r.
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA

TRANSMISJA INTERNETOWA MSZY ŚW. z kościoła Bożego Ciała w Pelplinie:

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.
7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

 

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.
20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

 

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

KOMUNIKAT     BISKUPA    PELPLIŃSKIEGO

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:

udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;

wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;

przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne - zgodnie z prawem oświatowym - można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;

celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;

w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

+Ryszard Kasyna
 Biskup Pelpliński

Pelplin, 12 marca 2020 r.

 

KOMUNIKAT   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii -  są wyrazem miłości bliźniego.
Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32)  oraz  o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.
Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.
Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 - bez udziału wiernych - odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.
Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna
       Biskup Pelpliński

Pelplin, 13 marca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE   NR  1/2020   RADY   STAŁEJ   KEP
Z   DNIA   12   MARCA   2020 R.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili     się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc    w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

W piątek wieczorem, jak zawsze 13-ego dnia miesiąca, spotkaliśmy się w kościele Bożego Ciała na nabożeństwie fatimskim. Modliliśmy się za naszą parafię i trudną sytuacje na świecie, walczącym z pandemią koronawirusa. Naszą modlitwą ogarnęliśmy osoby zarażone i walczące o nasze zdrowie. Niech nie ustają nasze modlitwy w tej intencji.

W sobotę 7 marca przypadła 78 rocznica śmierci Sługi Bożego biskupa Konstantyna Dominika (1942). Biskupa Dominika uczciliśmy w piątek 6 marca na terenie Zespołu Szkół nr 2 podczas spotkań i akademii. Następnie zgromadziliśmy się w naszej pelplińskiej Katedrze na Mszy św. o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego. Po niej przeszliśmy na cmentarz aby pomodlić się przy grobie Biskupa Dominika.

Korzystając z okazji zwracamy się z gorącą prośbą, aby o łaskach i cudach wyproszonych za wstawiennictwem Sługi Bożego Księdza Biskupa
Konstantyna Dominika wierni powiadamiali swojego duszpasterza bądź bezpośrednio Kurię Diecezjalną Pelplińską.

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia w minioną niedzielę w kościołach w Polsce został odczytany komunikat w sprawie zagrożenia koronawirusem. Poniżej zamieszczamy cały tekst komunikatu

W piątek, 28 lutego, nasi katecheci przeprowadzili w szkołach konkurs o Biskupie Dominiku.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry