W sobotę, 2 lutego, obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Podczas Mszy św. o godz. 17:00 Ksiądz Proboszcz pobłogosławił i poświęcił gromnice dzieciom, które w tym roku po raz pierwszy przystąpią do Stołu Pańskiego. Podczas tej Mszy uroczyście pożegnaliśmy żłóbek.

W święto Ofiarowania Pańskiego przypada Dzień Życia Konsekrowanego. W sobotę, 2 lutego, Mszę św. o godz. 11.00 sprawował Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. Podczas tej Eucharystii, w łączności z Biskupem Rzymu, nastąpiło odnowienie ślubów osób konsekrowanych, żyjących w Kościele według Rad Ewangelicznych: sióstr zakonnych, zakonników oraz członków instytutów świeckich, którzy przybyli na spotkanie do Bazyliki katedralnej.

 

 

Projekt „Utworzenie Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich w woj pomorskim“ realizowany w ramach działania 8.3 osi priorytetowej VIII Konwersja Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.03.00-22-0054/15-00)


Ogłoszenie o wynikach postępowania na udzielenie zamówienia Nr 1/RPO/12/2018
Informujemy, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyły firmy:
⦁    Restauro Sp. z o.o.
⦁    Indygo Marcin Forkiewicz
⦁    AB Hartage Project Sp. z o.o.

Zaproszono do złożenia oferty firmy:
⦁    Indygo Marcin Forkiewicz
⦁    AB Hartage Project Sp. z o.o.

W niedzielę, 27 stycznia odbyło się w naszej parafii wspólne śpiewanie kolęd przy żłóbku.

Porządek odwiedzin duszpasterskich – kolędy, abyśmy mogli zaplanować już wcześniej spotkanie kolędowe.
Ofiary kolędowe w tym roku przeznaczone zostaną w całości na prace remontowe na terenie naszej parafii, szczególnie na parafialnym cmentarzu.
W nowym roku 2019 odwiedziny duszpasterskie w soboty, niedziele i święta rozpoczynamy o godz. 13.00 w pozostałe dni tygodnia od godz. 15.00.

Tradycyjnie w uroczystość Objawienia Pańskiego odbyła się w naszej parafii Orszak Trzech Króli. Wziął w nim udział Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna, który na zakończenie orszaku odprawił w naszej katedrze Mszę Świętą.

W dniach 26.12.2018 - 03.01.2019 trzydziestoosobowa grupa młodzieży z naszej parafii wyjechała wraz z ks. Marcinem do Madrytu, gdzie uczestniczyła w Europejskim Spotkaniu Młodych przygotowanym przez wspólnotę braci z Taize. W przerwie, dwudniowej podróży autokarowej, zwiedziła Paryż. Był to niezwykły czas modlitwy o pokój na świecie i zawiązania nowych znajomości i przyjaźni, zwłaszcza z mieszkańcami Madrytu, którzy przyjęli nas na nocleg w swoich domach. W przyszłym roku spotkanie ludzi młodych odbędzie się we Wrocławiu. Już dzisiaj zachęcamy młodzież z naszej parafii do wspólnego wyjazdu.

 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!


Patrzmy na Gwiazdę Betlejemską -
niech nasze oczy nabiorą blasku,
niech pełne będą światła…

Podejdźmy bliżej do żłóbka Jezusa -
żeby ręce się ogrzały…
śpiewajmy kolędy, niech serca odtają,
stając się bardziej czułe…

Niech będzie w nas Nadzieja i Moc Pana,
który rodzi się z Miłości…

Łącząc się duchowo w dzień Bożego Narodzenia, z białym opłatkiem w dłoni niesiemy WSZYSTKIM PARAFIANOM i GOŚCIOM najlepsze życzenia:

Niech JEZUS, którego ofiarowuje nam Maryja w te święte dni, będzie najpiękniejszym Darem otrzymanym od Boga… On jest Siłą w słabości, Nadzieją w trudnościach i Miłością, która wszystko zwycięża.

Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech obdarzy pokojem.

Duszpasterze

 

ŻYCZENIA   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO
NA   BOŻE   NARODZENIE   2018 R.


Siostry i Bracia!

Śpiewając w tych dniach kolędę „Bóg się rodzi” z tekstem Franciszka Karpińskiego, nie możemy nadziwić się zestawieniu sprzeczności, jakie podkreślają cud narodzenia Pana: moc truchleje, blask ciemnieje, a nieskończony ma granice. W świątecznej, niezwykle radosnej i rodzinnej atmosferze nie możemy zapomnieć o Bożym Narodzeniu, pełnym paradoksów i sprzeczności według ludzkich kryteriów. Wszechmogący Pan mógł bowiem wybrać inne okoliczności pojawienia się na świecie jako człowiek. Zdecydował się jednak przyjść jako potrzebujące opieki niemowlę,         jako płaczące dziecko, które nie kojarzy się z potęgą i mocą, ale miłością i słabością.        W ten sposób przychodzi dzisiaj i do nas. Przyjmijmy Go właśnie takim.
Życzę nam wszystkim otwartości na Chrystusa Pana: pełnego pokory w Eucharystii, czułego i przebaczającego w sakramencie spowiedzi,  potrzebującego     miłości i miłosierdzia w przychodzącym człowieku. Niech czas świąt będzie budowaniem więzów rodzinnych oraz pogłębianiem wzajemnych międzyludzkich i przyjacielskich    relacji. Niech będzie czasem przebaczenia i pojednania - również na poziomie społecznym – wpisując się w  świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez  naszą Ojczyznę. Niech będzie doświadczeniem bliskości Boga, który jest Miłością i rozprasza ciemności. Wszystkim życzę - błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego.

Wasz biskup Ryszard


Pelplin, dnia 25.12.2018 r.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry