W sobotę, 9 listopada o godz. 18:00 uczestniczyliśmy we Mszy św. podczas której prosiliśmy Pana Boga o Jego błogosławieństwo dla myśliwych i leśników oraz ich rodzin z naszego rejonu w ramach uroczystości hubertowskich. Po Mszy św. odbył się koncert Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa Kadleca.

W czwartek, 7 listopada Ksiądz Biskup Arkadiusz Okroj odprawił w kościele Bożego Ciała mszę św. za zmarłych kanoników kapituły katedralnej w Pelplinie.

Projekt „Utworzenie Szlaku  Kościołów Książąt Pomorskich w woj. pomorskim “ realizowany w ramach działania 8.3 osi priorytetowej VIII Konwersja Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.03.00-22-0054/15-00)
                                                                                                 

Pelplin, dnia 04.11.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w związku z realizacją przez Parafię Katedralną Wniebowzięcia NMP w Pelplinie pn. „Utworzenie Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich w woj. pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Projekt i wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie jednostronnych tablic informacyjnych wolnostojących w ilości 5 sztuk o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP  pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (logo Programu Regionalnego, herb województwa pomorskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy przed wykonaniem zostanie zaakceptowany przed wykonaniem. 

Dalsze wymagania: - tablica metalowa o wymiarach minimalnych  80 cm x 120 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych, - pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa,  - przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorkie.eu - zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”), - wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę,  - zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących, - zamówienie obejmuje instalację tablic zgodnie z ustaleniami Beneficjenta.

2. Projekt i wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu 
 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie jednostronnych tablic pamiątkowych, wolnostojących w ilości 5 sztuk o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP  pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (logo Programu Regionalnego, herb województwa pomorskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy przed wykonaniem zostanie zaakceptowany przed wykonaniem. 

Dalsze wymagania: - tablica metalowa o wymiarach minimalnych  300 x 200 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych, - pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa,  - przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorkie.eu - zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”), - wykonanie zaprojektowanej tablicy pamiątkowej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę,  - zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących, - zamówienie obejmuje instalację tablic zgodnie z ustaleniami Beneficjenta.

3. Projekt i wykonanie map wielkoformatowych w ramach promocji produktu turystycznego
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie jednostronnych map wielkoformatowych, wolnostojących w ilości 4 sztuk o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP  pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (logo Programu Regionalnego, herb województwa pomorskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy przed wykonaniem zostanie zaakceptowany przed wykonaniem.

Dalsze wymagania: - tablica metalowa o wymiarach minimalnych  80 cm x 120 cm,   montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych, - pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa,  - przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorkie.eu - zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”), - wykonanie zaprojektowanej mapy wielkoformatowej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę,  - zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących,                                 - zamówienie obejmuje instalację tablic zgodnie z ustaleniami Beneficjenta.

4. Projekt i wykonanie znaków oznaczających szlaki turystyczne w ramach promocji produktu turystycznego
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie jednostronnych map wielkoformatowych, wolnostojących w ilości 16 sztuk ( 4 sztuki w 4 lokalizacjach). 
Znaki E-22A i znaki E 22b. 

Oznakowanie szlaku będzie zgodne z obowiązującymi przepisami: 
- ustawa z dn. 25.06.1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej;
- ustawa z 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym;
- rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.01.2019
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 
Projekty znaków samochodowych szlaków turystycznych opiniuje kapituła właściwej organizacji turystycznej ( regionalnej – w przypadku dróg wojewódzkich, lokalnej- w przypadku dróg lokalnych). Pozwolenia udziela Zarząd Dróg Wojewódzkich lub Zarząd Dróg Powiatowych lub Zarząd Dróg Miejskich.

Termin realizacji: do  30 czerwca 2022. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 1) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą bądź też złożenie osobiście w Parafii  Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Pelplinie,  83-130 Pelplin, Plac  Mariacki 2, do dnia 15.11.2019 r. do godz. 15.00.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Projekt „Utworzenie Szlaku  Kościołów Książąt Pomorskich w woj. pomorskim “ realizowany w ramach działania 8.3 osi priorytetowej VIII Konwersja Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr RPPM.08.03.00-22-0054/15-00)
                                                                                                 

Pelplin, dnia 04.11.2019r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w związku z realizacją przez Parafię Katedralną Wniebowzięcia NMP w Pelplinie pn. „Utworzenie Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich w woj. pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Projekt i wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie jednostronnych tablic informacyjnych wolnostojących w ilości 5 sztuk o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP  pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (logo Programu Regionalnego, herb województwa pomorskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy przed wykonaniem zostanie zaakceptowany przed wykonaniem. 

Dalsze wymagania: - tablica metalowa o wymiarach minimalnych  80 cm x 120 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych, - pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa,  - przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorkie.eu - zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”), - wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę,  - zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących, - zamówienie obejmuje instalację tablic zgodnie z ustaleniami Beneficjenta.

2. Projekt i wykonanie tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu 
 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie jednostronnych tablic pamiątkowych, wolnostojących w ilości 5 sztuk o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP  pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (logo Programu Regionalnego, herb województwa pomorskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy przed wykonaniem zostanie zaakceptowany przed wykonaniem. 

Dalsze wymagania: - tablica metalowa o wymiarach minimalnych  300 x 200 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych, - pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa,  - przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorkie.eu - zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”), - wykonanie zaprojektowanej tablicy pamiątkowej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę,  - zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących, - zamówienie obejmuje instalację tablic zgodnie z ustaleniami Beneficjenta.

3. Projekt i wykonanie map wielkoformatowych w ramach promocji produktu turystycznego
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie jednostronnych map wielkoformatowych, wolnostojących w ilości 4 sztuk o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP  pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (logo Programu Regionalnego, herb województwa pomorskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy przed wykonaniem zostanie zaakceptowany przed wykonaniem.

Dalsze wymagania: - tablica metalowa o wymiarach minimalnych  80 cm x 120 cm,   montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych, - pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa,  - przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorkie.eu - zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”), - wykonanie zaprojektowanej mapy wielkoformatowej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę,  - zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących,                                 - zamówienie obejmuje instalację tablic zgodnie z ustaleniami Beneficjenta.

4. Projekt i wykonanie znaków oznaczających szlaki turystyczne w ramach promocji produktu turystycznego
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie jednostronnych map wielkoformatowych, wolnostojących w ilości 16 sztuk ( 4 sztuki w 4 lokalizacjach). 
Znaki E-22A i znaki E 22b. 

Oznakowanie szlaku będzie zgodne z obowiązującymi przepisami: 
- ustawa z dn. 25.06.1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej;
- ustawa z 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym;
- rozporządzenie Ministrów: Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.01.2019
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dn. 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 
Projekty znaków samochodowych szlaków turystycznych opiniuje kapituła właściwej organizacji turystycznej ( regionalnej – w przypadku dróg wojewódzkich, lokalnej- w przypadku dróg lokalnych). Pozwolenia udziela Zarząd Dróg Wojewódzkich lub Zarząd Dróg Powiatowych lub Zarząd Dróg Miejskich.

Termin realizacji: do  30 czerwca 2022. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 1) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą bądź też złożenie osobiście w Parafii  Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Pelplinie,  83-130 Pelplin, Plac  Mariacki 2, do dnia 15.11.2019 r. do godz. 15.00.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

W niedzielę 3 listopada, nasza parafialna schola uświetniła swoją obecnością liturgię Mszy św. w Domu Pomocy Społecznej. W wypełnionej po brzegi kaplicy św. Józefa pacjenci DPS-u mogli posłuchać pięknego śpiewu naszych młodych artystów.

W sobotę, 2 listopada obchodziliśmy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. O godz. 8:00 Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna odprawił w Bazylice katedralnej Mszę św. w intencji zmarłych fundatorów naszej katedry. Wieczorem uczestniczyliśmy w procesji, na cmentarzu przy kościółku Bożego Ciała, aby modlić się w intencji zmarłych parafian.

Tradycyjnie w uroczystość Wszystkich Świętych zgromadziliśmy się na cmentarzu, aby naszą modlitwą ogarnąć tych, którzy odeszli już do wieczności. Procesji o godz. 14:00 przewodniczył Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

W dniu Świętych Apostołów Judy Tadeusza i Szymona nasz Ksiądz Proboszcz obchodził swoje imieniny. Podczas nabożeństwa różańcowego o godz. 17:00 wspólnoty parafialne złożyły Księdzu Proboszczowi życzenia.

Modlitwa i pamięć całej parafii niech będzie dla Księdza Proboszcza tarczą odwagi w prowadzeniu ludzkich serc do Boga i siłą w Chrystusowym Kapłaństwie

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry