We wtorek, po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty modlitewnej Hosanna.

We wtorek 18 grudnia na wspólnym spotkaniu opłatkowym spotkała się cała społeczność parafialnej świetlicy. Dzieci pod opiekę p. Alicji Stanek oraz p. Moniki Chmieleckiej przygotowały przedstawienie, które przypomniało nam jakie jest ewangeliczne znaczenie „pustego miejsca przy stole”. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań, wszystkim Przyjaciołom naszej świetlicy. Wszyscy zaproszeni Goście od lat wspierają nasze działania. To także dzięki nim nasza świetlica może działać i wciąż się rozwijać.

Informacja o wyniku postępowania na:

„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Pełnobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej

oraz wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych,

w ramach projektu „ Utworzenie Szlaku Kościołów Pomorskich w woj. pomorskim”

 

 

Po przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu,

Komisja stwierdza, że wnioski złożone przez  INDYGO MARCIN FORKIEWICZ i AB HARITAGE Project Sp. z o.o. spełniają warunki udziału w postępowaniu –

wnioski wraz z załącznikami są kompletne i zawierają wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Wykonawcami, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert byli: INDYGO MARCIN FORKIEWICZ - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i AB HARITAGE Project Sp. z o.o. - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11 grudnia 2018 roku, do godz. 10:00 złożono 2 oferty.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym

(w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w Parafii Katedralnej Wniebowzięcia NMP W Pelplinie przy ul. Plac Mariacki 2  odbyło się posiedzenie Komisji,

którego przedmiotem było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu.

Komisja stwierdziła nienaruszalność kopert. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz odczytał oferowane ceny realizacji zadania.

 

Komisja stwierdziła, że Wykonawca AB HARITAGE Project Sp. z o.o. oferując ryczałtową cenę brutto w wysokości 19 000 000,00 zł złożył korzystniejszą ofertę i uzyskał wyższą liczbę punktów.

W poniedziałek, 17 grudnia odbyło się w plebanii spotkanie opłatkowe rad parafialnych.

W niedzielę, 16 grudnia o godz. 18:00 w naszej katedrze odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Magdy Steczkowskiej oraz Michała Jurkiewicza. Przybycie duetu artystów cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców oraz licznie przybyłych gości. Słuchacze zebrani w pelplińskiej katedrze mogli włączyć się w śpiew takich kolęd jak: Wśród nocnej ciszy, Bóg się rodzi, Gdy się Chrystus rodzi. Przepiękny głos Magdy Steczkowskiej wzmacniała gra na instrumentach Michała Jurkiewicza a były to skrzypce, klawisze, akordeon jak również kościelne organy. Ten wyjątkowy koncert na długo pozostanie w naszej pamięci.

W III niedzielę adwentu, tradycyjnie w krużgankach naszej katedry odbywał się jarmark świąteczny pt. „Adwent w dawnym opactwie cysterskim”. Mogliśmy podziwiać regionalne wystawy, degustować lokalne wyroby oraz nabyć ozdoby świąteczne, smakołyki oraz prezenty świąteczne dla naszych bliskich. Czas umilały nam występy regionalnych zespołów, a najmłodsi mogli spotkać się ze świętym Mikołajem.

W czwartek, 13 grudnia o godz. 20:00 zgromadziliśmy się w kościele Bożego Ciała, aby oddać cześć Matce Bożej Fatimskiej i za jej wstawiennictwem wypraszać łaski u Boga dla nas i naszych bliskich.

W niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 12:00, Ksiądz Proboszcz poświęcił medaliki dzieciom, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii Świętej.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry