W Wielki Czwartek o godz. 18:00 w Bazylice katedralnej Ks. Biskup Pomocniczy Wiesław Śmigiel z udziałem Ks. Biskupa Diecezjalnego przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej. Podczas Mszy św. Ks. Biskup obmył nogi 12 klerykom Wyższego Seminarium Duchownego. Msza św. zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Przechowania. 

Wielki Czwartek to dzień upamiętniający ustanowienie przez Chrystusa dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Te dwa sakramenty są ze sobą ściśle powiązane. Eucharystia jest nam niezmiernie potrzebna by nasze życie było święte, a do sprawowania Eucharystii potrzebni są Kapłani. W tym dniu dziękujemy Panu Bogu za kapłaństwo oraz za kapłanów. Przedstawiciele wspólnot działających w naszej parafii wyrazili dzisiaj swoje wyrazy wdzięczności i życzeń Księdzu Proboszczowi oraz Księżom Wikariuszom. Bardzo serdecznie dziękujemy za wiele życzeń i wyrazów życzliwości.

W Wielki Czwartek o godz. 10:00 w Bazylice katedralnej Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna przewodniczył Mszy św. Krzyżma. W Mszy św. koncelebrowanej wzięło udział ok. 400 kapłanów z naszej diecezji. Podczas Mszy św. kapłani odnowili przyrzeczenia kapłańskie. Ks. Biskup poświęcił oleje: chorych, krzyżmo i katechumenów.

W dniach od 10-12 kwietnia odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie. Rekolekcje poprowadził ks. Piotr Lipkowski. Młodzież gromadziła się najpierw w szkole na nauce rekolekcyjnej oraz pracy w grupach. Drugą część stanowiły nabożeństwa w Kościele Bożego Ciała.

W Niedzielę Palmową kilka minut po godzinie 11.00

W Niedzielę Palmową o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej odbył się koncert pasyjny pt. „Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu” z udziałem Jerzego Zelnika oraz Baltic Neopolis Ensamble. Dopełnienie koncertu pasyjnego stanowiła prezentacja multimedialna oparta na filmie „Pasja” Mela Gibsona.

W dniu 9 kwietnia w Niedzielę Palmową, młodzież naszej parafii wraz z księdzem wikariuszem Piotrem Lipkowskim, uczestniczyła w diecezjalnych obchodach XXXII Światowego Dnia Młodzieży w Kościerzynie. Tegoroczne spotkanie, w którym wzięło udział ponad 4 tysiące młodych ludzi, odbyło się pod hasłem: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Centralnym wydarzeniem spotkania była Msza Św. pod przewodnictwem księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny.

W Niedzielę Palmową w Bazylice Katedralnej o godz. 10:00 Ks. Biskup Pomocniczy Wiesław Śmigiel celebrował Mszę św. Liturgia rozpoczęła się od błogosławieństwa palm i uroczystej procesji. Po Mszy św. rozpoczął się tradycyjny kiermasz „Niedziela Palmowa w klasztorze pelplińskim”. O godz. 11:45 odbyła się inscenizacja Niedzieli Palmowej – uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy (przemarsz z ul. Kanonickiej do katedry). Od godz. 13:00 w krużgankach katedry trwały warsztaty.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry