W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Chrzest św. dzisiaj o godz. 13.30.

W styczniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Dzisiaj – pierwszy dzień Nowego Roku 2017 – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. We Mszy św. o godz. 10.00 polecać będziemy Panu Bogu zmarłych proboszczów pracujących w Bazylice katedralnej, szczególnie zmarłego przed 15 laty księdza infułata Tadeusza Borcza.

W grudnia łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Dzisiaj uroczystość Narodzenia Pańskiego. Suma o godz. 10.00 w I dzień świąt Bożego Narodzenia pod przewodnictwem księdza Biskupa Pomocniczego Wiesława Śmigla.

W poniedziałek (26 grudnia), w II dzień świąt Bożego Narodzenia, Msze św. w porządku niedzielnym.
Kolekta w II dzień świąt Bożego Narodzenia przeznaczona jest na szkolnictwo katolickie.

W grudniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką jest werbowanie dzieci żołnierzy.

Aby nadchodzące Święta przeżyć w stanie łaski uświęcającej, zapraszamy do skorzystania z sakramentu pojednania z udziałem wielu spowiedników w czwartek (22 grudnia) i w piątek (23 grudnia) od godziny 16.00 do 17.30. Z sakramentu pojednania można korzystać w czasie Adwentu podczas Mszy św. oraz nabożeństw.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry