Dla dobra naszych wiernych od 15 do 29 marca 2020 roku wszystkie nabożeństwa będą sprawowane w kościele Bożego Ciała zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia i Episkopatu Polski. Zaleca się w tym czasie korzystania z transmisji telewizyjnych.

Transmisje telewizyjne dla parafii katedralnej – 15.03.2020 niedziela:
godz. 10.00 Msza św. transmitowana przez rozgłośnię „Radio Głos”
godz. 15.00 Msza św transmitowana przez internet z rezydencji Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny

Kościół Bożego Ciała. Msze św. transmitowane przez internet o godz. 10.00 i 12.00.

Informacji na ten temat należy szukać na stronie parafialnej.

Zgodnie z zaleceniem Episkopatu w Mszach św. w kościołach może uczestniczyć do 50 osób.
Inne szczegóły będą przekazywane systematycznie na stronie parafialnej.

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:
1.
udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii – są wyrazem miłości bliźniego.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry