W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad języ­kiem oręża.

Dzisiaj przypada Dzień modlitw w intencji Polonii i Polaków przebywających za granicą.
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne.
Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy we Mszy św. o godz. 13.30.
Trwa Studium Małżeńskie przygotowujące młodych do sakramentalnego związku małżeńskiego. Do udziału w spotkaniach są zobowiązani wszyscy, którzy w przyszłym roku pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad języ­kiem oręża.

Dzisiaj (11 listopada) przypada Święto 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Msze św. w porządku niedzielnym. O godz. 10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Po Mszy św. przemarsz pod pomnik na Plac Wolności. Dalszy program uroczystości wywieszony jest na plakatach na terenie miasta.

W listopadzie łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad języ­kiem oręża.

Dzisiaj (4 listopada) Msza św. o godz. 10.00 za zmarłych Biskupów i Kanoników Kapituły Katedralnej.
Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania uczestniczy we Mszy św. o godz. 13.30.
Trwa Studium Małżeńskie przygotowujące młodych do sakramentalnego związku małżeńskiego. Do udziału w spotkaniach są zobowiązani wszyscy, którzy w przyszłym roku pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński.

W październiku łączymy się z Papieżem w modlitwie: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry