W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w Mszach Świętych może uczestniczyć jedna osoba na 10 m2 świątyni. W związku z czym w Mszach św. w Bazylice katedralnej może uczestniczyć 160 osób. W kościele Bożego Ciała 25 osób. W kościołach należy zajmować miejsca wyznaczone białymi kartkami. Wszyscy uczestniczący w liturgii za wyjątkiem głównego celebransa są zobowiązani do przestrzegania państwowych przepisów dotyczący zasłaniania twarzy maseczką.

W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w Mszach Świętych może uczestniczyć jedna osoba na 15 m2 świątyni.
W związku z czym w Mszach św. w Bazylice katedralnej może uczestniczyć 130 osób.
W kościele Bożego Ciała 16 osób.
W kościołach należy zajmować miejsca wyznaczone białymi kartkami.
Wszyscy uczestniczący w liturgii za wyjątkiem głównego celebransa są zobowiązani do przestrzegania państwowych przepisów dotyczący zasłaniania twarzy maseczką.

W maju łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w Mszach Świętych może uczestniczyć jedna osoba na 15 m2 świątyni. W związku z czym w Mszach św. w Bazylice katedralnej może uczestniczyć 130 osób. W kościele Bożego Ciała 16 osób. W kościołach należy zajmować miejsca wyznaczone białymi kartkami. Wszyscy uczestniczący w liturgii za wyjątkiem głównego celebransa są zobowiązani do przestrzegania państwowych przepisów dotyczący zasłaniania twarzy maseczką.

W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w Mszach Świętych może uczestniczyć jedna osoba na 15 m2 świątyni. W związku z czym w Mszach św. w Bazylice katedralnej może uczestniczyć 130 osób. W kościele Bożego Ciała 16 osób. W kościołach należy zajmować miejsca wyznaczone białymi kartkami. Wszyscy uczestniczący w liturgii za wyjątkiem głównego celebransa są zobowiązani do przestrzegania państwowych przepisów dotyczący zasłaniania twarzy maseczką.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry