We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Dzisiaj na Mszę św.:
– o godz. 12.00 zapraszamy rodziców dzieci komunijnych na której zostaną podane daty uroczystości Pierwszej Komunii Świętej;
– o godz. 16.00 zapraszamy młodzież, która 1 października br. przyjmie sakrament bierzmowania z rąk Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.
W dniu dzisiejszym przypada 83. rocznica Upamiętnienia Pomordowanych na Ziemi Kociewskiej w czasie II wojny światowej. Uroczystości odbędą się w Szpęgawsku.

We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Trwa Jarmark Cysterski.
Dzisiaj o godz. 10.00 – Msza św. w intencji organizatorów i uczestników XXI Jarmarku Cysterskiego, po niej krótki występ zespołów muzyki dawnej.
Program wydarzeń umieszczony jest na afiszach na terenie naszego miasta.

We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: 
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Od 11 do 17 września przypadają kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania. 

Dzisiaj pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny rozpoczynają się uroczystości odpustowe ku czci NMP Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie. O godz. 10.30 Uroczysta Msza św. przy Studzience. Pielgrzymka z Pelplina do Piaseczna wyruszyła o godz. 5.15. Program uroczystości wywieszony jest w gablotach. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne.

We wrześniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: 
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 pobłogosławimy tornistry i przybory szkolne dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry