Informacja o wyniku postępowania na:

„Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Pełnobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczej

oraz wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych,

w ramach projektu „ Utworzenie Szlaku Kościołów Pomorskich w woj. pomorskim”

 

 

Po przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu,

Komisja stwierdza, że wnioski złożone przez  INDYGO MARCIN FORKIEWICZ i AB HARITAGE Project Sp. z o.o. spełniają warunki udziału w postępowaniu –

wnioski wraz z załącznikami są kompletne i zawierają wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Wykonawcami, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert byli: INDYGO MARCIN FORKIEWICZ - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i AB HARITAGE Project Sp. z o.o. - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11 grudnia 2018 roku, do godz. 10:00 złożono 2 oferty.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym

(w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

W dniu 11 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00 w Parafii Katedralnej Wniebowzięcia NMP W Pelplinie przy ul. Plac Mariacki 2  odbyło się posiedzenie Komisji,

którego przedmiotem było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu.

Komisja stwierdziła nienaruszalność kopert. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz odczytał oferowane ceny realizacji zadania.

 

Komisja stwierdziła, że Wykonawca AB HARITAGE Project Sp. z o.o. oferując ryczałtową cenę brutto w wysokości 19 000 000,00 zł złożył korzystniejszą ofertę i uzyskał wyższą liczbę punktów.

W poniedziałek, 17 grudnia odbyło się w plebanii spotkanie opłatkowe rad parafialnych.

W niedzielę, 16 grudnia o godz. 18:00 w naszej katedrze odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Magdy Steczkowskiej oraz Michała Jurkiewicza. Przybycie duetu artystów cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców oraz licznie przybyłych gości. Słuchacze zebrani w pelplińskiej katedrze mogli włączyć się w śpiew takich kolęd jak: Wśród nocnej ciszy, Bóg się rodzi, Gdy się Chrystus rodzi. Przepiękny głos Magdy Steczkowskiej wzmacniała gra na instrumentach Michała Jurkiewicza a były to skrzypce, klawisze, akordeon jak również kościelne organy. Ten wyjątkowy koncert na długo pozostanie w naszej pamięci.

W III niedzielę adwentu, tradycyjnie w krużgankach naszej katedry odbywał się jarmark świąteczny pt. „Adwent w dawnym opactwie cysterskim”. Mogliśmy podziwiać regionalne wystawy, degustować lokalne wyroby oraz nabyć ozdoby świąteczne, smakołyki oraz prezenty świąteczne dla naszych bliskich. Czas umilały nam występy regionalnych zespołów, a najmłodsi mogli spotkać się ze świętym Mikołajem.

W czwartek, 13 grudnia o godz. 20:00 zgromadziliśmy się w kościele Bożego Ciała, aby oddać cześć Matce Bożej Fatimskiej i za jej wstawiennictwem wypraszać łaski u Boga dla nas i naszych bliskich.

W niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 12:00, Ksiądz Proboszcz poświęcił medaliki dzieciom, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii Świętej.

W piątek i sobotę (7-8 grudnia) na terenie naszej parafii odbyła się akcja „Serce pełne dobra miej”, polegająca na zbiórce produktów w sklepach i hurtowniach z naszego regionu, z których zostały przygotowane paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących pomocy rodzin z naszej parafii. Znowu mieliśmy okazję podzielić się dobrocią z tymi, którym żyje się nieco trudniej. Ten egzamin naszej miłości zdaliśmy wzorowo.

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji oraz włączyli się w jej przeprowadzenie.

6 grudnia w liturgii Kościoła, to dzień wspomnienia św. Mikołaja, biskupa. Wszystkie dzieci z utęsknieniem czekają na ten dzień, gdyż Mikołaj odwiedza je i obdarowuje podarunkami. Nie ominął również dzieci z naszej parafii. Rano o godz. 7:00 odwiedził wszystkich uczestników rorat, a o 17:00 mile zaskoczył swoją obecnością dzieci z naszej parafialnej świetlicy. Nikt tego dnia nie wyszedł do domu bez podarunku od św. Biskupa.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry