W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: 
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Suma o godz. 10.00 pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Arkadiusza Okroja.

W kwietniu łączymy się z Papieżem w modlitwie: 
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy,
do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św. 
W dniu dzisiejszym przypada rocznica, odejścia po nagrodę do Pana, św. Jana Pawła II.
Tego dnia wspominamy rocznicę Sakry Biskupiej Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny. 
W przeddzień imienin oraz w dniu obchodzonej rocznicy sakry życzymy, aby dobry Bóg prowadził w posłudze pasterskiej bezpiecznie swoimi drogami.

W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Trwa Wielki Post. Kościół Święty przypomina:
Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni okresu postu i pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

W marcu łączymy się z Papieżem w modlitwie:
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

Trwa Wielki Post. Kościół Święty przypomina:
Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni okresu postu i pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry