Ogłoszenie o zamówieniu 1/RPO/12/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Pełnobranżowej dokumentacji projektowo- wykonawczej oraz wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych, w ramach projektu “ Utworzenie Szlaku Książąt Pomorskich w woj. pomorskim“

Poniżej, w galerii znajduje się treść ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia
Nr 1/RPO/10/2018

Postępowanie na udzielenie zamówienia nr 1/RPO/10/2018 z dnia 15 pażdziernika  2018 r. zostało w dniu 21 grudnia 2018 r. unieważnione przez Zamawiającego.

W czwartek, 20 grudnia po raz kolejny odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty modlitewnej "Domowników Boga". Spotkanie to ubogacone było organizacyjnym spotkaniem uczestników Seminarium Odnowy Wiary. Wspólna modlitwa i dzielenie się opłatkiem była pogłębieniem doświadczenia wiary, spotkania z Żywym Jezusem, który już za cztery dni pragnie na nowo narodzić się w Twoim sercu.

W czwartek, 20 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe ministrantów i lektorów oraz scholi parafialnej. To piękne dzielenie się Chlebem Pańskim ubogacone było wspólnym śpiewaniem kolęd, wzajemnymi życzeniami oraz wspólną troską, by wiara w naszej codzienności "przenosiła góry", nadzieja otwierała niebo, a miłość prowadziła ku szczęściu.

W środę, wieczorem odbyło się spotkanie opłatkowe młodzieży zaangażowanej w parafialny wolontariat. Był to czas wspólnego śpiewania kolęd i podsumowania całorocznej działalności charytatywnej naszej wspaniałej młodzieży.

W środę odbyło się spotkanie opłatkowe członków Żywego Różańca. Na spotkaniu Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim za nieustanną modlitwę w intencji naszej parafii.

We wtorek, po wieczornej Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty modlitewnej Hosanna.

We wtorek 18 grudnia na wspólnym spotkaniu opłatkowym spotkała się cała społeczność parafialnej świetlicy. Dzieci pod opiekę p. Alicji Stanek oraz p. Moniki Chmieleckiej przygotowały przedstawienie, które przypomniało nam jakie jest ewangeliczne znaczenie „pustego miejsca przy stole”. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań, wszystkim Przyjaciołom naszej świetlicy. Wszyscy zaproszeni Goście od lat wspierają nasze działania. To także dzięki nim nasza świetlica może działać i wciąż się rozwijać.

Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie | parafia-pelplin.pl

Powrót do góry